30 Seconds To Mars

Thirty Seconds To Mars

200.000 300.000

30 Seconds to Mars là album phòng thu đầu tay của ban nhạc rock Mỹ Thirty Seconds to Mars. Nó được phát hành lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 8 năm 2002, bởi Immortal Records và được phân phối bởi Virgin Records.Thirty Seconds To Mars – 30 Seconds To Mars

Hãng: Immortal Records, Virgin
Định dạng: CD, Album, Enhanced, Repress
Nước: Europe
Năm: 2011
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Capricorn [A Brand New Name]
2        Edge Of The Earth
3        Fallen   
4        Oblivion
5        Buddha For Mary
6        Echelon
7        Welcome To The Universe
8        The Mission
9        End Of The Beginning
10        93 Million Miles
11A        Year Zero
11B        The Struggle
Video1        Capricorn (Flash Video)
Video2        Behind The Scenes Footage

Sản phẩm liên quan