Zenyatta Mondatta

The Police

880.000

Zenyatta Mondatta là album phòng thu thứ ba của ban nhạc rock người Anh Police, được phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm 1980 bởi A&M Records.The Police – Zenyatta Mondatta

Hãng:  A&M Records
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Stereo
Nước: UK
Năm: 1980
Thể loại:  Rock
Phong cách: New Wave
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Don't Stand So Close To Me    
A2        Driven To Tears   
A3        When The World Is Running Down, You Make The Best Of What's Still Around    
A4        Canary In A Coalmine    
A5        Voices Inside My Head  
A6        Bombs Away  
B1        De Do Do Do, De Da Da Da   
B2        Behind My Camel  
B3        Man In A Suitcase  
B4        Shadows In The Rain  
B5        The Other Way Of Stopping

Sản phẩm liên quan