Kilimanjaro

The Teardrop Explodes

680.000 750.000

Album đầu tay của ban nhạc neo-psychedelic The Teardrop Explodes từ Liverpool, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1980The Teardrop Explodes – Kilimanjaro

Hãng: Mercury, UMC, Zoo Records 
Định dạng: Vinyl, LP, Reissue, Stereo
Nước: Europe
Năm: 2019
Thể loại: Rock, Pop
Phong cách: New Wave
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Ha Ha I'm Drowning
A2        Sleeping Gas
A3        Treason
A4        Second Hand
A5        Reward
A6        Poppies In The Field
B1        Went Crazy
B2        Brave Boys Keep Their Promises
B3        Bouncing Babies
B4        Books
B5        Thief Of Baghdad
B6        When I Dream

Sản phẩm liên quan