The Album

BlackPink

420.000

다시 캄캄한 이곳에 light up the sky
네 두 눈을 보며 I'll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴 좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋BlackPink - The Album

Hãng: YG Entertainment ‎– 00602435238227, Interscope Records ‎– 00602435238227
Định dạng: Cassette
Nước: UK
Phát hành: 2020
Thể loại: K-pop

A1 How You Like That
A2 Ice Cream
A3 Pretty Savage
A4 Bet You Wanna
B5 Lovesick Girls
B6 Crazy Over You
B7 Love To Hate Me
B8 You Never Know

Sản phẩm liên quan

icon icon icon