PRE-ORDER: X's

Cigarettes After Sex

X's là album phòng thu thứ 3 của bạn nhạc Indie Rock Cigarettes After Sex, Dự kiến phát hành ngày 12 tháng 7 năm 2024.PRE-ORDER: Cigarettes After Sex ‎- X's

Hãng: Virgin Music Group
Định dạng: CD, Album
Nước: US
Phát hành: 2024
Thể loại: Indie Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
TBA

Sản phẩm liên quan