PRE-ORDER: MOON MUSiC ECOCD (With Signed Art Card)

Coldplay

MOON MUSiC là album phòng thu số 10 của band nhạc Coldplay với các ấn bản vật lý được sản xuất với các vật liệu bảo vệ môi trườngPRE-ORDER: MOON MUSiC ECORECORD LP (With Signed Art Card)

Hãng: Atlantic Records
Định dạng: CD, Album
Nước: US
Phát hành: 2024
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
TBA

Sản phẩm liên quan