Oncle Jazz

Men I Trust

Hết hàng

Men I Trust là một ban nhạc indie Quebecois đến từ Montreal, Quebec. Được thành lập vào năm 2014, ban nhạc bao gồm Jessy Caron, Dragos ChiriacEmmanuelle Proulx. Men I Trust – Oncle Jazz

Label: Return To Analog
Định dạng: Cassette, Album, Limited Edition, Stereo
Nước: Canada
Năm: 2019
Thể loại: Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Oncle Jazz   
A2        Norton Commander   
A3        Days Go By    
A4        Tailwhip   
A5        Found Me   
A6        Numb  
A7        Say Can You Hear 
A8        All Night    
A9        I Hope To Be Around
A10      Dorian   
A11      Pines  
A12      Slap Pie    
B1        Fiero GT   
B2        Seven  
B3        Show Me How   
B4        Alright  
B5        You Deserve This 
B6        Pierre    
B7        Air    
B8        Porcelain    
B9        Poodle Of Mud   
B10      Something In Water    
B11      Tailwhip Revisited   
B12      Poplar Tree   
 

Sản phẩm liên quan