Huy hiệu Tập Lớn

Góp Thong Thả

15.000

Tớ là Góp Thong Thả, các cậu cũng là Góp Thong Thả.

CD album đầu tay của Góp Thong Thả đã phát hành từ 9/12/2023.Huy hiệu Tập Lớn của Góp Thong Thả.

Khi chọn hình thức chuyển khoản trước, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.

Sau khi đặt hàng, vui lòng chuyển khoản theo thông tin:

Chủ tài khoản: Đặng Ngọc Quang - STK: 0021000453273
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội
Mục nội dung gửi: Tên_Số điện thoại_Mã đơn hàng

Sau khi hoàn tất chuyển khoản, thư xác nhận thanh toán sẽ được gửi vào email đặt hàng.
Trong trường hợp quá 6 tiếng chưa nhận được thư xác nhận chuyển khoản, bạn vui lòng kiểm tra thư mục spam hoặc nhắn tin qua Facebook LP Club,

Sản phẩm liên quan