Erroll Garner Trio Vol.1

Erroll Garner

650.000

Album phát hành năm 1958 của Erroll GarnerErroll Garner Trio – Erroll Garner Trio Vol.1

Hãng: Disques Vogue, Sony Music, Legacy
Series: Vogue Jazz Club – Vogue Jazz Club 007
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, Pink
Nước: Europe
Năm: 2017
Thể loại: Jazz
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Scatter Brain
A2        Though A Long And Sleepless Night
A3        I Let A Song Go To My Heart
A4        Jitterbug Waltz
B1        Deep Purple
B2        What Is This Thing Called Love?
B3        Again
B4        Goodbye

Sản phẩm liên quan