Eternal Enemies

Emmure

500.000 650.000
Đang cập nhật


Emmure – Eternal Enemies

Hãng: Victory Records
Định dạng: Vinyl, LP, Album
Nước: US
Năm: 2014
Thể loại: Rock
Phong cách: Hardcore, Metalcore
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        (Untitled)
A2        Nemesis
A3        N.I.A. (News In Arizona)
A4        The Hang Up
A5        A Gift A Curse
A6        E
A7        Like Lamotta
A8        Free Publicity
B1        Most Hated
B2        Grave Markings
B3        Hitomi's Shinobi
B4        Rat King
B5        Girls Don't Like Boys, Girls Like 40's And Blunts
B6        New Age Rambler
B7        We Were Just Kids

Sản phẩm liên quan

icon icon icon