Love Songs

Curtis Creek Band

Hết hàng

Curtis Creek Band – Love SongsCurtis Creek Band – Love Songs

Hãng: Asylum Records 
Định dạng: Vinyl, LP
Nước: Japan
Năm: 1982
Thể loại: Jazz, Rock
Phong cách: Fusion
Chất lượng: NM

Tracklist:
A1        Moon Shine
A2        I Believe Your Love
A3        Nite Flite
A4        Eyes For You
A5        Courtship Song
B1        Be Ware Of Love
B2        The Way To Curtis Creek
B3        Bonny Bird
B4        Time After Time
B5        Ivory Coast
 

Sản phẩm liên quan