The Brothers !

Al Cohn, Bill Perkins and Richie Kamuca

550.000 650.000

Album của các nghệ sĩ saxophone nam cao Al Cohn, Bill PerkinsRichie Kamuca được thu âm vào năm 1955 qua hãng đĩa RCA Victor.Cohn, Perkins, Kamuca – The Brothers !

Hãng: WaxTime
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered
Nước: Europe
Năm: 2011
Thể loại: Jazz
Phong cách: Swing, Easy Listening
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Blixed
A2        Kim's Kaper
A3        Rolling Stone
A4        Sioux Zan
A5        The Walrus
A6        Blue Skies
B1        Gay Blade
B2        Three Of A Kind
B3        Hags!
B4        Pro-Ex
B5        Strange Again
B6        Cap Snapper
B7        Memories Of You

Sản phẩm liên quan