PRE-ORDER: X's 12" Deluxe

Cigarettes After Sex

X's là album phòng thu thứ 3 của bạn nhạc Indie Rock Cigarettes After Sex, Dự kiến phát hành ngày 12 tháng 7 năm 2024.

X's 12" Deluxe LP bao gồm: 1 LP, lyric và photo book độc quyền.



PRE-ORDER: Cigarettes After Sex ‎- X's 12" Deluxe

Hãng: Virgin Music Group 
Định dạng: LP, Album
Nước: US
Phát hành: 2024
Thể loại: Indie Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
TBA

Sản phẩm liên quan