The Album

BlackPink

Hết hàng

다시 캄캄한 이곳에 light up the sky
네 두 눈을 보며 I'll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴 좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋BlackPink - The Album

Hãng: YG Entertainment, Interscope Records
Định dạng: Cassette
Nước: UK
Phát hành: 2020
Thể loại: K-pop
Chất lượng: New

TracklisI:
A1   How You Like That
A2   Ice Cream
A3   Pretty Savage
A4   Bet You Wanna
B1   Lovesick Girls
B2   Crazy Over You
B3   Love To Hate Me
B4   You Never Know

Sản phẩm liên quan