Positions

Ariana Grande

Hết hàng

Can you stay up all night?
F*ck me 'til the daylight
34, 35Ariana Grande ‎- Positions

Hãng: Republic Records 
Định dạng: CD, Album
Nước: EU
Phát hành: 2020
Thể loại: Electronic, Funk / Soul, Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
1 Shut Up
2 34+35
3 Motive
4 Just Like Magic
5 Off the Table
6 Six Thirty
7 Safety Net
8 My Hair
9 Nasty
10 West Side
11 Love Language
12 Positions
13 Obvious
14 POV

Sản phẩm liên quan