Positions

Ariana Grande

Hết hàng

Can you stay up all night?
F*ck me 'til the daylight
34, 35Ariana Grande ‎- Positions

Hãng: Republic Records
Định dạng: Cassette, Album
Nước: EU
Phát hành: 2020
Thể loại: Electronic, Funk / Soul, Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1  Shut Up
A2  34+35
A3  Motive
A4  Just Like Magic
A5  Off the Table
A6  Six Thirty
A7  Safety Net
B1  My Hair
B2  Nasty
B3  West Side
B4  Love Language
B5  Positions
B6  Obvious
B7  POV

Sản phẩm liên quan