Collapsed In Sunbeams

Arlo Parks

Hết hàng

Album đầu tay của ca sĩ/ nhạc sĩ trẻ đầy tiềm năng của UK - Arlo Parks.Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Hãng: Transgressive Records 
Định dạng: Cassette, Album, Red Shell
Nước: UK & Europe
Năm: 2021
Thể loại: Funk / Soul
Phong cách: Neo Soul

Chất lượng:
A1        Collapsed In Sunbeams  
A2        Hurt    
A3        Too Good    
A4        Hope  
A5        Caroline    
A6        Black Dog  
B1        Green Eyes   
B2        Just Go   
B3        For Violet    
B4        Eugene    
B5        Bluish  
B6        Portra 400

Sản phẩm liên quan