Six Evolutions - Bach: Cello Suites

Johann Sebastian Bach

Hết hàng

Mã Hữu Hữu là một trong những cellist trình diễn xuất sắc cello suites của Bach
Ông thu lại bản này cho Sony vào năm 2018.Yo-Yo Ma ‎– Six Evolutions - Bach: Cello Suites

Hãng: Sony Classical
Định dạng: 3 × Vinyl, LP
Nước: Europe
Năm: 2018
Thể loại: Classical
Phong cách: Baroque
Chất lượng: New, sealed

Tracklist
Unaccompanied Cello Suite No. 1 In G Major, BWV 1007    
A-1    Prélude    
A-2    Allemande    
A-3    Courante   
A-4    Sarabande    
A-5    Menuets I & II   
A-6    Gigue    
Unaccompanied Cello Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008    
B-1    Prélude    
B-2    Allemande    
B-3    Courante    
B-4    Sarabande    
B-5    Menuets I & II    
B-6    Gigue    
Unaccompanied Cello Suite No. 3 In C Major, BWV 1009    
C-1    Prélude    
C-2    Allemande    
C-3    Courante    
C-4    Sarabande    
C-5    Bourées I & II    
C-6    Gigue    
Unaccompanied Cello Suite No. 4 In E-flat Major, BWV 1010    
D-1    Prélude   
D-2    Allemande    
D-3    Courante    
D-4    Sarabande    
D-5    Bourées I & II   
D-6    Gigue    
Unaccompanied Cello Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011    
E-1    Prélude    
E-2    Allemande   
E-3    Courante    
E-4    Sarabande    
E-5    Gavottes I & II    
E-6    Gigue    
Unaccompanied Cello Suite No. 6 In D Major, BWV 1012    
F-1    Prélude    
F-2    Allemande    
F-3    Courante   
F-4    Sarabande   
F-5    Gavottes I & II    
F-6    Gigue

Sản phẩm liên quan