Glitch Princess (Green Vinyl)

Yeule

Hết hàng

Glitch Princess là album phòng thu thứ hai của nhạc sĩ người Singapore Yeule, được phát hành vào ngày 4 tháng 2 năm 2022.Yeule – Glitch Princess

Hãng: Bayonet Records 
Định dạng:  Vinyl, LP, Album, Green [Anti-freeze Green]
Nước: US
Năm: 2022
Thể loại: Electronic, Pop
Phong cách: Experimental, Ethereal, Dark Ambient, Glitch
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        My Name Is Nat Ćmiel   
A2        Electric  
A3        Flowers Are Dead  
A4        Eyes 
A5        Perfect Blue
A6        Don't Be So Hard On Your Own Beauty 
B1        Fragments    
B2        Too Dead Inside   
B3        Bites On My Neck 
B4        I <3 U   
B5        Friendly Machine    
B6        Mandy

Sản phẩm liên quan