Live Live Live Tokyo Dome 1993-1996

X JAPAN

Hết hàng

Album hợp tuyển một số màn trình diễn live tại sân vận động Tokyo Dome của X JAPAN trong khoảng thời gian 1993-1996.X JAPAN ‎– Live Live Live Tokyo Dome 1993-1996


Hãng: Polydor 
Định dạng: 2xCD, Album
Nước: Japan
Phát hành: 1997
Thể loại: Rock, Classic Rock, Live
Chất lượng: NM

Tracklist:
1-1 Prologue (1993.12.31)
1-2 Blue Blood (1993.12.31)
1-3 Sadistic Desire (1993.12.31)
1-4 Week End (1995.12.31)
1-5 Rose Of Pain Acoustic (1994.12.31)
1-6 Tears Acoustic (1995.12.31)
1-7 Standing Sex (1993.12.31)
1-8 Count Down ~ X (1993.12.31)
1-9 Endless Rain (1993.12.31)

2-1 Amethyst (1996.12.31)
2-2 Rusty Nail (1996.12.31)
2-3 Dahlia (1996.12.31)
2-4 Crucify My Love (1996.12.31)
2-5 Scars (1996.12.31)
2-6 White Poem I (1996.12.31)
2-7 Drain (1996.12.31)
2-8 Say Anything Acoustic (1995.12.31)
2-9 Tears (1993.12.31)
2-10 Forever Love (1996.12.31)

Sản phẩm liên quan