Vietnam Long Time Coming

Various Artists

320.000
Đang cập nhật


V.A. – Vietnam Long Time Coming

Hãng: Columbia
Định dạng: CD, Compilation
Nước: US
Năm: 1999
Thể loại: Rock, Pop, Stage & Screen
Phong cách: Pop Rock, Soundtrack
Chất lượng: New

Tracklist:
1    Bruce Springsteen    –    Shut Out The Light  
2    Soul Asylum    –    String Of Pearls   
3    Shawn Colvin    –    Ricochet In Time (3:08)  
4    Richie Havens    –    Learn To Fly   
5    Emmylou Harris    –    I Hear A Call   
BEN SIDRAN Compositions:    
6    Ben Sidran    –    Bamboo    
7    Ben Sidran    –    Going Home 
8    Ben Sidran    –    A Different Drummer  
9    Ben Sidran    –    43 Miles    
10    Ben Sidran    –    Swami Dabby-O   
11    Ben Sidran    –    The Last Run

Sản phẩm liên quan