Scaled and Icy

Twenty One Pilots

360.000
Đang cập nhật


Twenty One Pilots – Scaled and Icy

Hãng: Fueled By Ramen
Định dạng: Cassette, Album
Nước: Europe
Năm: 2021
Thể loại: Rock, Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Good Day
A2        Choker
A3        Shy Away
A4        The Outside
A5        Saturday
A6        Never Take It
B1        Mulberry Street
B2        Formidable
B3        Bounce Man
B4      No Chances
B5      Redecorate

Sản phẩm liên quan

icon icon icon