Clancy (Rebel Red Cassette)

Twenty One Pilots

420.000

Clancy là album phòng thu thứ 7 của ban nhạc Rock nổi tiếng Twenty One Pilots, phát hành năm 2024. Twenty One Pilots - Clancy

Hãng: Fueled By Ramen
Định dạng: Cassette, Album, Rebel Red
Nước: US
Phát hành: 2024
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
1. OVERCOMPENSATE
2. NEXT SEMESTER
3. BACKSLIDE
4. MIDWEST INDIGO
5. ROUTINES IN THE NIGHT
6. VIGNETTE
7. THE CRAVING (JENNA’S VERSION)
8. LAVISH
9. NAVIGATING
10. SNAP BACK
11. OLDIES STATION
12. AT THE RISK OF FEELING DUMB
13. PALADIN STRAIT

Sản phẩm liên quan