Tales from The Script

The Script

Hết hàng

Tales from the Script: Greatest Hits là album thành công nhất đầu tiên của ban nhạc pop rock người Ireland The Script. Nó được phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 thông qua Phonogenic RecordsSony Music Entertainment.The Script – Tales From The Script - Greatest Hits

Hãng: Columbia, Sony Music
Định dạng: Cassette, Compilation
Nước: UK
Năm: 2021
Thể loại: Pop
Phong cách: Pop Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1    Breakeven
A2    The Man Who Can't Be Moved
A3    For The First Time
A4    Nothing
A5    Hall Of Fame
A6    If You Could See Me Now
A7    Superheroes
A8    Six Degrees Of Separation
A9    Rain
B10   Arms Open
B11   The Last Time
B12   Run Through Walls
B13   Before The Worst
B14   We Cry
B15   Science & Faith
B16   No Good In Goodbye
B17   Never Seen Anything Quite Like You
B18   I Want It All

Sản phẩm liên quan