Live At The 100 Club

The Jaded Hearts Club

980.000

Live at the 100 Club là một album trực tiếp của The Damned, được thu âm vào ngày 6 tháng 7 năm 1976 tại 100 Club ở London. The Jaded Hearts Club – Live At The 100 Club

Hãng:
 Infectious Music
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, Clear
Nước: UK, EU
Năm: 2012
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Gloria    
A2        Have Love Will Travel   
A3        My Generation   
A4        Money
A5        Please Please Me  
B1        Hey Bulldog 
B2        Back In The USSR    
B3        Sunshine Of Your Love    
B4        Paint It Black   
B5        Helter Skelter

Sản phẩm liên quan