Time Out

The Dave Brubeck Quartet

280.000

Time Out là một album phòng thu của nhóm nhạc jazz Mỹ Dave Brubeck Quartet, được phát hành vào năm 1959 trên Columbia Records.The Dave Brubeck Quartet – Time Out

Hãng: CBS – CBS 
Định dạng: CD, Album, Reissue, Remastered
Nước: Europe
Năm: 1987
Thể loại: Jazz
Phong cách: Cool Jazz
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Blue Rondo A La Turk  
2        Strange Meadow Lark 
3        Take Five  
4        Three To Get Ready   
5        Kathy's Waltz   
6        Everybody's Jumpin'   
7        Pick Up Sticks

Sản phẩm liên quan