The DALI LP

Various Artists

1.680.000

Bản phát hành định dạng đĩa than đầu tiên của DALIVarious – The DALI LP

Hãng: DALI 
Định dạng: Vinyl, LP, Compilation, Limited Edition, Stereo
Nước: Denmark
Năm: May 17, 2016
Thể loại: Rock, Blues, Pop, Classical
Phong cách: 
Chất lượng: New, Sealed

Tracklist
A1    Lukas Graham–    Happy Home    
A2    Vestbo Trio–    Mudslide    
A3    Jacques Loussier–    Siciliano in G Minor    
A4    Eva Cassidy–    Ain't No Sunshine    
B1    Tom Jones–    Did Trouble Me    
B2    Musica Temprana*–    Misa Criolla    
B3    Michael Penn–    Coal    
B4    Laurie Anderson–    My Right Eye

Sản phẩm liên quan

icon icon icon