The Tortured Poets Department (Ink Black Vinyl)

Taylor Swift

1.400.000

Album phòng thu thứ mười một của Taylor Swift phát hành vào tháng 4/2024.
Phiên bản 2LP màu ghosted white bao gồm bonus track "The Black Dog" và booklet 24 trang.Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Hãng: 
Republic Records
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album, lnk Black
Nước: US
Năm: 2024
Thể loại: Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
TBA

Sản phẩm liên quan