Ctrl

SZA

340.000

Album đầu tay dành được nhiều tán tụng của ca sỹ/ người viết nhạc SZA.



SZA – Ctrl

Hãng: Top Dawg Entertainment, RCA
Định dạng: CD, Album
Nước: US
Năm: 2017
Thể loại: R&B, Funk / Soul
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Supermodel    
2        Love Galore
3        Doves In the Wind
4        Drew Barrymore   
5        Prom  
6        The Weekend   
7        Go Gina 
8        Garden (Say It Like Dat) 
9        Broken Clocks   
10        Anything    
11        Wavy (Interlude)
12        Normal Girl  
13        Pretty Little Birds
14        20 Something

Sản phẩm liên quan