The Madcap Laughs

Syd Barrett

Hết hàng

The Madcap Laughs là album đầu tiên của Syd Barrett sau khi ông rời Pink Floyd vào tháng 4 năm 1968. Syd Barrett ‎– The Madcap Laughs

Hãng: Harvest ‎
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Repress, Stereo, Gatefold
Nước: UK
Năm: 
Thể loại: Rock
Phong cách: Psychedelic Rock
Chất lượng: New, sealed

Tracklist
A1    Terrapin    
A2    No Good Trying    
A3    Love You    
A4    No Man's Land    
A5    Dark Globe    
A6    Here I Go    
B1    Octopus    
B2    Golden Hair    
B3    Long Gone    
B4 to B6    
B4    She Took A Long Cold Look    
B5    Feel    
B6    If It's In You    
B7    Late Night

Sản phẩm liên quan