Opel

Syd Barrett

800.000

Album tổng hợp chơi với phong cách acoustic gồm những track được thu bởi Syd Barrett từ năm 1968 đến 1970. Syd Barrett ‎– Opel

Hãng: Harvest ‎
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, Gatefold
Nước: US
Năm: 2014
Thể loại: Rock
Phong cách: Acoustic
Chất lượng: New, sealed

Tracklist
A1    Opel    
A2    Clown & Jugglers    
A3    Rats    
A4    Golden Hair (Remake, Take 6)    
A5    Dolly Rocker    
A6    Word Song    
A7    Wined And Dined    
B1    Swan Lee (Silas Lang)    
B2    Birdie Hop    
B3    Let's Split    
B4    Lanky (Part One)    
B5    Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)    
B6    Milky Way    
B7    Golden Hair (Take I)

Sản phẩm liên quan