Cassa Nova

Sunset Rollercoaster

Hết hàng

Sunset Rollercoaster - Cassa NovaSunset Rollercoaster - Cassa Nova

Hãng: 夕陽音樂產業有限公司
Định dạng: CD, Album
Nước: Taiwan
Năm: 2028
Thể loại: Rock, Funk / Soul, Blues
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Almost Mature ’87
2        Greedy
3        Cool of Lullaby
4        Angel Disco Love
5        Slow
6        Oriental
7        Summum Bonum
8        Libidream
9        Year-Taipei (Matured ’17)

Sản phẩm liên quan