Sirens

Savatage

880.000

Sirens là album phòng thu đầu tay của ban nhạc heavy metal người Mỹ Savatage, phát hành vào ngày 11 tháng 4 năm 1983. Savatage – Sirens

Hãng: 
 Ear Music Classics
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, 180g
Nước: Europe
Năm: 2021
Thể loại: Rock
Phong cách: Heavy Metal, Power Metal
Chất lượng: New 

Sản phẩm liên quan