Who Cares?

Rex Orange County

Hết hàng

Album phòng thu thứ tư của Rex Orange CountryRex Orange County – Who Cares?

Hãng: Sony Music Entertainment
Định dạng: CD, Album
Nước: Europe
Năm: 2022
Thể loại: Pop
Phong cách: Indie Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Keep It Up
2        Open A Window
3        Worth It
4        Amazing
5        One In A Million
6        If You Want It
7        7AM
8        The Shade
9        Making Time
10        Shoot Me Down
11        Who Cares?

Sản phẩm liên quan