Inner War

Reborn

150.000

Phiên bản CD của EP đầu tay đến từ nhóm Reborn chơi dòng death metal.Reborn - Inner War

Định dạng: CD, EP
Nước: Việt Nam 
Phát hành: 2021
Thể loại: Death Metal

Tracklist:
1 SIK
2 Shapeshifter
3 The Broken Compass
4 Into the Endless Void
5 The Hymn of Despair (feat. Quan of Bloodshed)

Sản phẩm liên quan