The Bends

Radiohead

Hết hàng

The Bends là album phòng thu thứ hai của ban nhạc rock người Anh Radiohead.Radiohead – The Bends

Hãng: Parlophone
Định dạng: CD, Album
Nước: UK
Năm: 1995
Thể loại: Rock
Phong cách:  Alternative Rock, Indie Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Planet Telex   
2        The Bends  
3        High And Dry
4        Fake Plastic Trees 
5        Bones   
6        (Nice Dream) 
7        Just   
8        My Iron Lung 
9        Bullet Proof..I Wish I Was  
10        Black Star
11        Sulk    
12        Street Spirit (Fade Out)

Sản phẩm liên quan