Happy Trails

Quicksilver Messenger Service

850.000

Happy Trails là album thứ hai của ban nhạc Mỹ Quicksilver Messenger Service.Quicksilver Messenger Service – Happy Trails

Hãng: Endless Happiness
Định dạng: Vinyl, LP
Nước: Russia
Năm: 2020
Thể loại: Rock, Blues
Phong cách: Psychedelic Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Who Do You Love Part 1
A2        When You Love
A3        Where You Love
A4        How You Love
A5        Which Do You Love
A6        Who Do You Love Part 2
B1        Mona
B2        Maiden Of The Cancer Moon
B3        Calvary
B4        Happy Trails

Sản phẩm liên quan