Pack 10 bao đĩa than ngoài có dán (Outer sleeves)

50.000

Pack 10 bao đĩa than ngoài có dán (Outer sleeves)Pack 10 bao đĩa than ngoài có dán (Outer sleeves)

Mô tả:
Giữ đĩa than và jacket tránh khỏi bụi bẩn và luôn ở trong điều kiện tốt nhất.

Sản phẩm liên quan