Orca

Gus Dapperton

Hết hàng

"Orca" là album phòng thu thứ 2 của Gus Dapperton. Nó được phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, và bao gồm 10 bản nhạc và 1 bản nhạc thưởng.Gus Dapperton – Orca

Hãng: Awal Recordings America, Inc.
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Deluxe Edition, Limited Edition, Green Translucent
Nước: US
Năm: 2021
Thể loại: Rock, Pop
Phong cách: Indie Rock, Indie Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1    Bottle Opener
A2    First Aid
A3    Post Humourous
A4    Bluebird
B5    Palms
B6    My Say So
B7    Grim
C8    Antidote    
C9    Medicine
C10    Swan Song
D11    Sober Up
D12    Flatline
D13    Steady
D14    Palms

Sản phẩm liên quan