(What's the Story) Morning Glory? - 25th Anniversary

Oasis

420.000

Phiên bản cassette được tái bản nhân dịp album phòng thu thứ hai của nhóm Oasis tròn 25 tuổi.A1. Hello
A2. Roll with It
A3. Wonderwall
A4. Don’t Look Back in Anger
A5. Hey Now!
A6. [Untitled]
B1. Some Might Say
B2. Cast No Shadow
B3. She's Electric
B4. Morning Glory
B5. [Untitled]
B6. Champagne Supernova

Sản phẩm liên quan

icon icon icon