Nouvelle Vague

Nouvelle Vague

Hết hàng

Album đầu tay của nhóm nhạc người Pháp Nouvelle Vague phát hành năm 2004.Nouvelle Vague – Nouvelle Vague

Hãng: Kwaidan Records, !K7 SCPP, Diggers Factory
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Repress
Nước: Europe
Năm: 2021
Thể loại: Jazz, Rock, Latin, Pop
Phong cách: Bossa Nova, Indie Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Love Will Tear Us Apart
A2        Just Can't Get Enough
A3        In A Manner Of Speaking
A4        Guns Of Brixton
A5        This Is Not A Love Song
A6        Too Drunk To Fuck
A7        Marian
B1        Making Plans For Nigel
B2        A Forest
B3        I Melt With You
B4        Teenage Kicks
B5        Psyche
B6        Friday Night Saturday Morning
 

Sản phẩm liên quan