Noel Gallagher's High Flying Birds

Noel Gallagher

Hết hàng

Album đầu tay của tên của Noel Gallagher's High Flying BirdsNoel Gallagher's High Flying Birds ‎– Noel Gallagher's High Flying Birds

Hãng: Sour Mash
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Stereo
Nước: Europe
Năm: 2011
Thể loại: Rock, Pop
Chất lượng: New

Chất lượng:
A1        Everybody's On The Run    
A2        Dream On    
A3        If I Had A Gun...   
A4        The Death Of You And Me   
A5        (I Wanna Live In A Dream In My) Record Machine    
B1        AKA... What A Life! 
B2        Soldier Boys And Jesus Freaks    
B3        AKA... Broken Arrow 
B4        (Stranded On) The Wrong Beach  
B5        Stop The Clocks

Sản phẩm liên quan