Little Girl Blue

Nina Simone

Hết hàng

Little Girl Blue (còn được gọi là Jazz As Played in an Exclusive Side Street Club) là album đầu tay của Nina Simone. Nó được phát hành bởi Bethlehem Records vào tháng 2 năm 1959.Nina Simone – Little Girl Blue

Hãng: DOL
Định dạng: Cassette, Album, Reissue
Nước: Europe
Năm: 2018
Thể loại: Jazz, Funk / Soul, Blues
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Mood Indigo
A2        Don't Smoke In Bed
A3        He Needs Me
A4        Little Girl Blue
A5        Love Me Or Leave Me
A6        My Baby Just Cares For Me
A7        He's Got The Whole World In His Hands
A8        African Mailman
B1        Good Bait
B2        Plain Gold Ring
B3        You'll Never Walk Alone
B4        I Loves You Porgy
B5        Central Park Blues
B6        For All We Know

Sản phẩm liên quan