Straight Outta Compton

N.W.A

Hết hàng

F*** Da Police!N.W.A – Straight Outta Compton

Hãng: Priority Records. Ruthless Records
Định dạng: Cassette, Album, Limited Edition, Reissue, Black Shell
Nước: US
Năm: 2015
Thể loại: Hip Hop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Straight Outta Compton
A2        Fuck The Police
A3        Gangsta Gangsta
A4        If Ain´t Ruff
A5        Parental Direction Iz Advised
A6        8 Ball (Remix)
A7        Something Like That
B1        Express Yourself
B2        Compton´s N The House (Remix)
B3        I Ain´t Tha 1
B4        Dopeman (Remix)
B5        Quiet On Tha Set
B6        Something 2 Dance 2

Sản phẩm liên quan