The 2nd Law

Muse

Hết hàng

The 2nd Law là album thứ 6 của band Alternative Rock Muse. Được lên kế hoạch phát hành vào ngày 17 tháng 9 năm 2012, album cuối cùng được dời ngày phát hành vào ngày 1 tháng 10.Muse – The 2nd Law

Hãng: Warner Bros. Records, Helium 3
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album
Nước: 2 x Vinyl, LP, Album
Năm: 02/10/2012
Thể loại: Rock
Phong cách: Alternative Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1: Supremacy
A2: Madness
A3: Panic Station
B1: Prelude
B2: Survival
B3: Follow Me
B4: Animals
C1: Explorers
C2: Big Freeze
C3: Save Me
D1: Liquid State
D2: The 2nd Law: Unsustainable
D3: The 2nd Law: Isolated System

Sản phẩm liên quan