Origin Of Symmetry

Muse

Hết hàng

Origin of Symmetry là album phòng thu thứ hai của ban nhạc rock người Anh Muse, được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2001 thông qua Mushroom Records Taste MediaMuse – Origin Of Symmetry

Hãng: EastWest, Taste Media, Warner Strategic Marketing
Định dạng: CD, Album, Reissue
Nước: Europe
Năm: 2003
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
1        New Born    
2        Bliss    
3        Space Dementia    
4        Hyper Music    
5        Plug In Baby   
6        Citizen Erased    
7        Micro Cuts   
8        Screenager    
9        Darkshines  
10        Feeling Good
11        Megalomania

Sản phẩm liên quan