Folk Singer

Muddy Waters

Hết hàng

Album phòng thu thứ tư của Muddy Waters, được phát hành vào tháng 4 năm 1964 thông qua hãng đĩa Chess Records.Muddy Waters – Folk Singer

Hãng: DOL
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, 180g Gatefold
Nước: Europe
Năm: 2013
Thể loại: Blues
Phong cách: Delta Blues
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        My Home Is In The Delta
A2        Long Distance
A3        My Captain
A4        Good Morning School Girl
A5        You Gonna Need My Help
A6        The Same Thing (Bonus)
A7        You Can't Lose What You Never Had (Bonus)
B1        Cold Weather Blues
B2        Big Leg Woman
B3        Country Boy
B4        Feel Like Going Home
B5        My John The Conquerer (Bonus)
B6        Short Dress Woman (Bonus)
B7        Put Me In Your Lay Way (Bonus)

Sản phẩm liên quan