Zenith

Molly Nilsson

Hết hàng

Molly Nilsson – ZenithMolly Nilsson – Zenith

Hãng: Dark Skies Association, Night School
Định dạng: Vinyl, LP, Album
Nước: Europe
Năm: 2015
Thể loại: Electronic, Pop
Phong cách: Synth-pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        The Only Planet 
A2        1995    
A3        H.O.P.E.   
A4        Mountain Time
A5        Bunny Club    
A6        Intermezzo: Palimpsest Galore    
B1        Happyness   
B2        Lovers Are Losers   
B3        Clearblue    
B4        My Body   
B5        Titanic
B6        Bus 194 (All There Is)    
B7        Tomorrow

Sản phẩm liên quan