Madvillainy

Madvillain

Hết hàng

Album phát hành năm 2004 của hip hop dio Doom & Madlib mà ai cũng phải kinh qua nếu yêu hip hop.Doom And Madlib - Madvillain – Madvillainy

Hãng: Stones Throw Records 
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album, Reissue
Nước: US
Năm: 2021
Thể loại: Hip Hop
Chất lượngNew

Tracklist:
A1        The Illest Villains    
A2        Accordion    
A3        Meat Grinder    
A4        Bistro    
A5        Raid
B1        America's Most Blunted
B2        Sickfit (Inst.)  
B3        Rainbows  
B4        Curls    
B5        Do Not Fire! (Inst.) 
B6        Money Folder  
C1        Scene Two (Voice Skit)  
C2        Shadows Of Tomorrow
C3        Operation Lifesaver AKA Mint Test   
C4        Figaro   
C5        Hardcore Hustle
C6        Strange Ways   
D1        (Intro) 
D2        Fancy Clown
D3        Eye
D4        Supervillain Theme (Inst.)   
D5        All Caps  
D6        Great Day
D7        Rhinestone Cowboy

Sản phẩm liên quan