Lót đĩa (Slipmat)

190.000

Lót đĩaLót đĩa

Mô tả: 
Lót đĩa làm hạn chế độ rung của bàn xoay, hạn chế độ lượn khi đĩa bị vênh, ngăn các tác động vật lý bên ngoài ảnh hướng xấu đến bề mặt đĩa than,...
Chất liệu: Nút bần (cork)

Sản phẩm liên quan